Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranlarının Uygulanmasına İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı


27.4.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı. 

Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20’ye

- % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a,yükseltilmişti.

Tebliğe göre (G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kg baklava satın aldıysa, lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.

GİB, basın açıklamasında Tebliğin uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandığını belirtmiştir. Ancak Tebliğ değişikliği 1/5/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2024/70 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://turmob.info/44l46Zj

  • Sosyal Medyada Paylaş