Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri Hk. SGK Genel Yazısı


ÖZET:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için aynı sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş, yabancı sigortalılar için bazı belge türlerine ilişkin olmak üzere eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/170) görüntülemek için  tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun  12/11/2019 tarihli ve 17519684 Sayılı " Yabancı uyruklu sigortalıların eksin gün bildirimleri" konulu Genel Yazısını görüntülemek için tıklayınız.  • Sosyal Medyada Paylaş