VERBİS'e kayıt süreleri 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştır.


-Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan

- Yıllık çalışan sayısı 50'den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olmakla beraber Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan işletmeler (Doktor, Diş Hekimi, Eczane vb.)

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS'e kayıt süreleri

31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştır.


  • Sosyal Medyada Paylaş