Tebligat Pusulası Güncellendi


Vergi Usul Kanununun 102 ncimaddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tebligat Pusulası” güncellendi.

2024/41 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/tn7h50QugMJ

  • Sosyal Medyada Paylaş