SÜRGEM Eğitimlerine İlişkin Süre Uzatımı Duyurusu…


Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle; SÜRGEM eğitim faaliyetlerine 2023 Haziran ayı itibariyle başlanılmış olup uygulamanın ilk yılı olması ve deprem felaketi sebebiyle temel motivasyonun eğitimlere yöneltilmesinde zorluklar yaşanmıştır. Bu kapsamda, Birlik Yönetim Kurulu’nun 21/12/2023 tarihli ve 51 sayılı kararı ile;

a-2023 yılı içerisinde alınan eğitimlerin geçerli olması kaydıyla; 2023 yılında SÜRGEM eğitim kredilerini tamamlayamayan meslek mensuplarında bir defaya mahsus 2023 yılı içinde en az 30 kredi alma şartının aranmamasına, bu kapsamdaki meslek mensuplarının 2023 yılına ilişkin yükümlülüklerini takip eden 1 yılda tamamlamaları kaydıyla yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmalarına,

b- Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Adıyaman ve Malatya illeri ile Gaziantep iline bağlı Nur dağı ve İslahiye ilçelerinde Odalarımıza kayıtlı tüm meslek mensuplarının 2023 yılı SÜRGEM eğitim yükümlülüklerinden muaf olmalarına, bu durumda olan meslek mensuplarının 2024 yılı eğitim yükümlülüklerine ilişkin durumun, mücbir sebep haline dair nihai karardan sonra yeniden değerlendirilmesine ’ ’ karar verilmiştir.

  • Sosyal Medyada Paylaş