SÜRGEM E-Eğitici Eğitimi


TÜRMOB Yönetim Kurulunun 24.12.2020 tarihli toplantısında Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SÜRGEM)eğitimleri ve Birliğimizin diğer uzaktan eğitim faaliyetlerinde uygulanmak üzere ekli SÜRGEM E-Eğitici (Formatör) Eğitimi Yönergesi (Yönerge) kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. 

Yönerge hükümleri uyarınca yetkilendirilen eğiticiler, TÜRMOB tarafından organize edilecek e-eğitim faaliyetlerinde ve SÜRGEM tarafından organize edilecek sürekli mesleki geliştirme e-eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirileceklerdir.

TÜRMOB ve SÜRGEM tarafından yürütülecek olan e-eğitimlerde görev alacak eğiticilere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Yönerge’nin 8’inci maddesi uyarınca e- eğitici adaylarında aranan temel nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

a.   TÜRMOB ve/veya Odaların kurumsal itibarına yönelik olumsuz bir davranışta bulunmamış; beyanat, mesaj, vb. vermemiş olmak,

b.   Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da üniversite öğretim üyesi veya doktora unvanı almış öğretim elemanı olmak,

c.   Eğitim ve sunum tekniklerinde teknolojinin unsurlarını en iyi şekilde kullanmak ve bunu eğitimlere adapte edebilecek düzeyde teknoloji okur-yazarlığına sahip olmak,

d.   Dijital ortam eğitim tekniklerinin öğrenilmesi, eğitim öncesi, eğitim esnasında ve eğitim sonrasında kullanılacak eğitim materyallerinin tasarlanması, bilgi ve görselliğin bir arada olduğu içeriklerin hazırlanması konusunda becerikli olmak,

e.   Sanal sınıfta etkin bir etkileşim oluşturulması, izlenirliği ve ilgiyi artıracak iletişim dilinin kullanılması,anlatılan konuları sanal ortamda etkin bir şekilde aktarabilecek beceri ve yetkinlikte olmak.

Yukarıda sayılan niteliklere sahip e-eğitici adaylarının Yönergenin 9’uncu maddesinde yer alan başvuru esaslarına göre; 

e-Eğitici adaylık başvuruları Odamıza yapılacaktır.

e-Eğitici aday adayları SÜRGEM tarafından belirlenen e-eğitici uzmanlık konularından en fazla ikisi için başvurabileceklerdir.

Başvuru için son tarih 12 Şubat 2021 dir

2021 yılı e-farkındalık eğitimleri 6 temel alanda ve 15 farklı konuda belirlenmiş olup,e- eğitici uzmanlık konularını görüntülemek için tıklayınız.  • Sosyal Medyada Paylaş