Stoklarında Güvenlikli Etiket ve/veya Güvenlikli İşareti Olmayan İnşaat Demiri Bulunan Üreticiler ve İthalatçılar Dışındakiler Bu Stoklarını 30.04.2024’e Kadar Satışa Konu Edebilecekler


Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK’nun257’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil geçen tüm aşamalarda takip edilmesine imkân verecek bir sistemin İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulmasının uygun bulunduğu belirtilmişti. 

Sistem kapsamında;

a) İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması,

b) Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım velaboratuvardeneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi,

c) Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması, 

zorunluluğu getirilmişti.

Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.

Mezkur Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024tarihinden itibaren, diğerleri ise 31 Ocak 2024 tarihinden sonra bu stokları, satışa konu edemeyeceklerdi.

3 Ocak 2024 tarihli ve 32418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) ile stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar dışındakilerin bu stoklarını satışa konu edememelerine ilişkin düzenlemenin süresi 31/1/2024 den 30/4/2024 e uzatılmıştır.

2024/29 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/CYGB50QnJvP


  • Sosyal Medyada Paylaş