Sosyal Güvenlik Kurumunun EYT Hakkında Bilgilendirme Metni


Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Sosyal Güvenlik Kurumuna “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir. 

Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır. 

Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

EYT kapsamında SGK’dan yaşlılık aylığı talep edecek sigortalılarımızdan aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek olanların işe giriş bildirgelerinin verilebilmesi için tahsis numarası alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda olan sigortalılarımızın işten ayrılış bildirgelerinin "(8) Emeklilik (Yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" kodu seçilerek verilmesi halinde takip eden günden itibaren de İşe Giriş Bildirgeleri Sosyal Güvenlik Destek Primi iş kolu kodundan verilebilmektedir.

Duyurulara ait SGK yazılarına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş