Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar


29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu hususu 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde-13'te düzenlenmiştir.

Çevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının; 25.12.2020 tarih ve 277535 sayılı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yazısı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulmasına geçiş maksadıyla daha önceden yayımlanan 27.10.2022 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, tarihinde ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak 07.12.2022 tarihli ve 5218975 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile; "2023 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2023 tarihinden başlayarak 2023 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz" ifadeleri eklenmiştir.

Yeniden düzenlenen Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yazısına aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş