Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler


KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde değişiklikler yapılarak aşağıdaki konularda açıklamalar yapıldı.

1.7338 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye paralel olarak Tebliğe nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranının %75 olarak uygulanacağı ifadesi eklendi.

2.“Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma” ibaresi 7417 sayılı Kanunla yapılan sınırlamaya uygun olarak “İndirimden beş hesap dönemi boyunca yararlanma” olarak değiştirildi.

3.İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alındığından daha önce geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla indirimden yararlanılması mümkün iken bu ibare dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyan kaldırıldığından sadece yıllık hesap dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılmasının mümkün olduğu belirtildi.

4.İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançların 50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceğine ilişkin açıklama yapıldı. 

5.Sermaye azaltımında vergilemenin usul ve esasları hakkında açıklamalarda bulunuldu.

2023/59 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/3yfVKTM  • Sosyal Medyada Paylaş