Kurumlar Vergisi 1 Nolu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 17 Nolu Tebliğ


15  Şubat 2019 tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) i görüntülemek için tıklayınız

(Değişikliklerle ilgili açıklayıcı bilgiler kısa bir süre içerisinde yüklenecektir.)  • Sosyal Medyada Paylaş