Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Veri Sorumluları Siciline Kayıt (VERBİS) Hakkında Bilgi Notu


ÖZET

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği,Veri Sorumluları Siciline Kayıt (VERBİS) işlemleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

VERBİS nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

Veri Envanteri nedir?

Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter”olarak tanımlanmıştır. Kısaca envanter, veri sorumlularının gerçekleştirdiği bütün veri işleme faaliyetlerinin süreç ve işlenen veri bazlı gösteren kılavuz dokümandır.

VERBİS’te Belirtilen Teknik ve İdari Tedbirler Nedir?

Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; “

Veri sorumlusu; 

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.”

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021/241) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş