Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 No’lu Tebliğ


KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR 41 NO’LU TEBLİĞ 21.04.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE  GİRMİŞTİR.

Tebliğ ile; 

  1. KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş olan, Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslim ve Hizmetlere (Diğer Hizmetler hariç) alıcı ve satıcı mükelleflerin anlaşması ve sözleşme yapmaları halinde bir yıl süre ile KDV’de İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT uygulayabileceklerdir. (01.05.2022’den itibaren başlayacak)
  2. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebileceklerdir. İadelerde 10.000.- TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükelleflerde 100.000.-TL aşmayan iade talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacaktır. 
  3. İade taleplerinde 5.000.-TL’lik sınır 10.000.-TL'ye çıkarılmıştır. (01.05.2022’den itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olacaktır)
  4. Cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) DEMİR-ÇELİK ve ALAŞIMI ÜRÜNLERİN tesliminde  4/10 oranında KDV TEVKİFATI uygulanacaktır. İthalatçılar tarafından yapılan teslimler ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticileri tarafından yapılan ilk teslimlerde tevkifat uygulanmayacaktır. Demir-çelik ve alaşımlarından MAMUL EŞYA (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. (Uygulama 01.05.2022 tarihinde başlayacaktır.)
  5. Konutlarda Net Alan hesabının yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki tanım benimsenmiştir. Konut ve Arsa teslimlerinde yapılan KDV oran değişikliğine bağlı olarak, Genel Tebliğdeki örneklerde ve bilgilerde güncelleme yapılmıştır.
  6. KDV Genel Tebliğinde Perakende teslimin  tanımı “teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
  7. Tebliğe ulaşmak için,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm
  • Sosyal Medyada Paylaş