İŞKUR Kurs Program ve Teşvik Bilgilendirme Duyurusu


İşverenlerce talep edilen belirli mesleklere ilişkin işgücü ihtiyacının karşılanması veya Kuruma kayıtlı işsizlerin önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla en az 5 çalışanı bulunan ve istihdam taahhüdü veren işverenlerimizle Mesleki Eğitim Kursları veya İşbaşı Eğitim Programları düzenlenebilmektedir. 20 Ocak 2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetleriyle ilgili mevzuatta; işverenlerimizin yararlanmasını kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre önceki uygulamalara kıyasen;

1- Kurs ve İşbaşı Eğitim Programı için sektör sınırlaması kaldırılmıştır. Bundan sonraki süreçte şartları sağlayan işverenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın hizmetlerden yararlanmasının önü açılmıştır.

2- Kurs ve İşbaşı Eğitim Programlarında istihdam taahhüt oranı %70 (yetmiş)’ten % 60 (altmış)’a düşürülmüştür.

3- Kurs ve İşbaşı Eğitim Programlarında istihdam etme süresi yararlanılan fiili sürenin 3(üç) katı yerine 2(iki) katı olarak yeniden düzenlenmiştir.

4- İşbaşı Eğitim Programlarında istihdamı tamamlama süresi fiili program süresinin 4 (dört) katı olarak belirlenerek, aylık prim yatırma sınırı kaldırılmış; yatırılan tüm primler istihdam yükümlülüğü için geçerli sayılır hale getirilmiştir.

Bunların yanında 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle;
a) 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesindeki teşvik (sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması) 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
b) 5510 sayılı Kanuna eklenen 101. geçici madde ile 01/01/2024-31/12/2024 dönemi için asgari ücret desteği 700 TL olarak kararlaştırılmıştır.

İŞKUR İşveren broşürüne aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş