İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması Bazı Oran Artışları Yapılarak 31 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı


1/5/2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile; mevduat ve katılma hesapları ile bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat uygulaması, bazı oran artışları yapılarak 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

2024/74 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://turmob.info/4b1umdO

  • Sosyal Medyada Paylaş