İndirilecek KDV’nin 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirküleri


ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında yer alan 1.2.2019 tarihli duyuru güncellenmiş olup; tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin de, tevkifatı yapan mükellefler tarafından “109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” satırında indirim konusu yapılabileceği belirtildi.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/48) görüntülemek için tıklayınız.  • Sosyal Medyada Paylaş