Hamiline Yazılı Pay Senetleri Hk


Bilindiği üzere; 06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete' de "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ" ("Tebliğ") yayımlanmış ve hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine ("MKK") bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler belirlenmiştir. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin ve ilgili pay senetlerinin MKK’ ye bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine MKK' ya ilgili bildirimlerin yapılabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre verilmiş olup İlgili bildirimlerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir.

06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete' de "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş