Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Uygulaması


GENÇGİRİŞİMCİLERDE KAZANÇİSTİSNASIUYGULAMASI

05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği; Birinci Bölüm “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

”Madde 6 “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.” ifadesi yer almaktadır.

Genç girişimci kazanç istisnası gelir bildirimleri tablosunda manuel düzeltme ile yapılacaktır. Bu hem Defter-Beyan Sisteminden verilen beyannamelerde hem de Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla verilen beyannamelerde geçerlidir.


  • Sosyal Medyada Paylaş