Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5’den, %4,5’e Çıkarıldı


ÖZET 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 14 Kasım 2023 tarihinden bu yana aylık % 3,5 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık % 4,5 olarak belirlendi.

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun

— 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı” 

— 370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”

— 371’inci maddesine göre uygulanan “pişmanlık zammı oranı” 

da aylık % 4,5’ e çıkarılmış oldu. 

Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda % 54 olmuştur

2024/80 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://turmob.info/3Kc1Pqg#türmob

  • Sosyal Medyada Paylaş