Form BA – Form BS Bildirimlerine, 1 Şubat 2024’den İtibaren Dahil Edilmeyecek Belgeler


Gelir İdari Başkanlığı tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan aşağıdaki belgelerin 1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğu kaldırıldı.

-İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,

-Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,

-Sigorta poliçelerinin,

-Sigorta komisyon gider belgesinin,

-Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

Öte yandan, mevcut düzenlemeler uyarınca Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmelerine gerek olmadığı halde hatalı olarak bildirime konu edilen,

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,

-Noterlik makbuzlarınında Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

2024/32 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/Y29o50QpuAp

  • Sosyal Medyada Paylaş