Faaliyetleri Tamamen Ya Da Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi


VUK. 524 Genel Tebliği

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilen veya durdurulan işyerleri için 01.12.2020 tarihinden itibaren tekrar faaliyetlerine başlayacağı tarihe kadar mücbir sebep hali kabul edilmiştir. Buna göre, faaliyeti durdurulan mükellefler, bu ay verecekleri beyan ve bildirimler dahil, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi bölümü (SGK Bildirgesi verilmeye devam edecek) ve KDV Beyannameleri ile Ba-Bs bildirimleri, e-defter beratları ve ikincil kopyalarının yüklenmesi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar yapılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mücbir Sebep kapsamına giren işyerlerini ;
“Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunanlar” olarak açıkladı. 

Tebliğde kapsama giren işyerleri açık olarak belirtilmemişti. Tereddüt edilen işyerleri için İçişleri Bakalığının Genelgesinin incelenmesi yerinde olacaktır.

25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VUK 524 Sıra Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-32) görüntülemek için tıklayınız

  • Sosyal Medyada Paylaş