EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanılabilir


Yapılan düzenlemeye göre;

−08/09/1999 tarihi ve öncesinde işe girmiş olmak,

−03/03/2023 tarihi itibariyle yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunmak,

−“08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” koduyla işten ayrılış bildirgesi verilmek,

−İşten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamak,

Şartlarının varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar sigortalı başına sigorta prim desteği verilecektir.

2023/57 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri… https://bit.ly/3KQObtY  • Sosyal Medyada Paylaş