Elektronik Tebligat Yönetmeliği


06 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile birlikte 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren kamu kurumlarına ve müracaatları halinde tüm vatandaşlara tebligatların elektronik ortamda yapılmasına başlanacaktır.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ni görüntülemek için tıklayınız.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2018/194) görüntülemek için tıklayınız.

Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu

5 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun doğrultusunda PTT A.Ş'ne Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmiştir.  Değişiklik kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsamında Adalet Bakanlığınca “Elektronik Tebligat Yönetmeliği" yayınlanmıştır.

Söz konusu hizmetin verilebilmesi için halen hizmetin yürütüldüğü Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminden farklı, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi  adıyla yeni bir altyapı kurulmaktadır.  

1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS sisteminden yapılacak tebligat gönderici ve alıcı adresleri de söz konusu sistem üzerinden verilecektir.

Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiliklere ait bilgi ve belgeler PTT A.Ş tarafından, 7101 sayılı Kanunun 50. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edilmiştir. Adresler oluşturulduktan sonra yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.

Gerçek kişiler UETS adreslerini, 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden online başvuru ile veya PTT Merkezlerimizden alabilecektir. E-devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarına da giriş yapabilecektir.

Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 1 Ocak 2019'da devreye alınacaktır.

İlgili duyuruyu görüntülemek için tıklayınız

  • Sosyal Medyada Paylaş