Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No: 3


A- 1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

A- 2- Bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

B- Defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda yeniden belirlenmiştir.

19/10/2019 Tarih ve 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/163) görüntülemek için tıklayınız


  • Sosyal Medyada Paylaş