E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru


E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKMEKLE BİRLİKTE HENÜZ MALİ MÜHÜRLERİNİ TEMİN EDEMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

30/12/2020

Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği(3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) ile bazı mükellef gruplarına e-Defter Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş  olup, 01/01/2021   tarihi   itibariyle, söz  konusu uygulamaya  geçmesi  gereken mükelleflerin kapsamı hakkında Başkanlığımızca www.edefter.gov.tr adresinde  18/12/2020 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Konuya  yönelik  olarak, Başkanlığımıza iletilen  hususlardan,01/01/2021  tarihi  itibariyle e-Defter Uygulamasına dâhil olması  gereken mükelleflerimizin  bir  kısmının mali  mühür başvurularını  yapmış  olmakla  birlikte henüz  mali  mühürlerini  temin  edemedikleri anlaşılmaktadır.

Bu  kapsamdaki  mükelleflerimizin başvuru  ile  ilgili cezai  yaptırımlara maruz  kalmamaları amacıyla, 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar mali mühürlerini temin etmek üzere Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurmaları ve başvuru evrakı ile ödeme belgesinin bir örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama  ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III),Elektronik Belge ve Defter Uygulamaları Müdürlüğü”ne hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine göndermeleri ve mali mühürlerinin teminini müteakiben de http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html adresinden  elektronik ortamda “e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi”ni 01/01/2021  seçmek suretiyle, başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekli bulunmaktadır. 

Duyurulur.

  • Sosyal Medyada Paylaş