Defter Tutma ve Sınıf Değiştirmede Dikkate Alınması Gereken Hadlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı


ÖZET:

Öteden beri işletme hesabı esasında defter tutmakta olan bir mükellefin 2020 yılında tutması gereken defterlerin tespitinde 2019 yılı alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı tutarları 2020 yılı için yayımlanacak olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanacak ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek hadler ile karşılaştırılarak karar verilmelidir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerine (2019/178) ve  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Sınıf değiştirmede dikkate alınacak hadler hk." yazısına aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.


  • Sosyal Medyada Paylaş