Çevre Kanuna göre 2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları ve İdari Para Cezalarında Değişiklikler yapılmıştır.


ÖZET:

7261 sayılı Kanunla;
⎯Çevre Ajansı kurulması,
⎯Kısa süreli elektrikli skuter kiralama imkânı veren paylaşımlı elektrikli skuter işgallerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre işgal harcına tabi olması,
⎯7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin değişiklik yapılması
⎯Çevre Kanunu,
⎯Geri Kazanım Katılım Payına yönelik idari para cezaları,
⎯Ambalajlar için depozito uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmesi konularında düzenlemeler yapıldı.

2021/1 sayılı Tebliğ ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden belirlendi.
Plastik poşetler için uygulanan geri kazanım katkı payı, 19 kuruşa çıkarıldı

7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-03) görüntülemek için tıklayınız

2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-04) görüntülemek için tıklayınız  • Sosyal Medyada Paylaş