Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri Hakkında


486 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca BASİT USULE TABİ OLAN MÜKELLEFLER;

-Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere 30 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları,

-01/01/2018 - 30/09/2018 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerini ise üçer aylık dönemler halinde 31 Ekim 2018 tarihine kadar sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.

 

Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere başvuru;

- Basit usule tabi mükelleflerin kendileri,

- Aralarında (486 sıra No.lu) Tebliğ ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

yapılabilecektir.

486 No'lu VUK  Tebliğini görüntülemek için tıklayınız

499 No'lu VUK  Tebliğini görüntülemek için tıklayınız.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 27.09.2018 tarihli Defter Beyan Sistemi Hakkındaki yazısını görüntülemek için tıklayınız


  • Sosyal Medyada Paylaş