Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı


Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı …🔗 https://bit.ly/3JXlPgN

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerle, özel bina inşatlarında kullanılan asgari işçilik oranlarında güncelleme yapılmıştır. Gerek ihale konusu işlerde gerekse de özel bina inşaatlarında, SGK’ ya bildirilmesi gereken işçilik miktarının hesaplanmasında ekli listede belirtilen oranların kullanılması gerekmektedir

  • Sosyal Medyada Paylaş