Aralık 2023 Dönemine İlişkin Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamesi 29 Ocak 2024 Tarihine Kadar Verilebilir


7491 sayılı Yasa ile sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır. 

1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. 

2. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir. 

3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir. 

Sorumlu sıfatıyla KDV Beyanına ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirtilmiştir.

Buna göre Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesinin daha öncesinde olduğu gibi (beyan süresinin resmi tatile gelmesi nedeniyle) 29 Ocak 2024 tarihine, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamenin ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

2024/30 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/ZmBt50Qo7Ql

  • Sosyal Medyada Paylaş