Adres Değişikliği (ESTİM Toptancılar Sitesi)


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yürütücülüğündeki Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi dahilinde 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle Odunpazarı İlçesinde veri entegrasyon ve devreye alma çalışmaları tamamlanarak adres ve numaralamaya ilişkin iş ve işlemler Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda, Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesinde konumlanmış ESTİM Toptancılar Sitesi adres kayıtları, MAKS veri modeline uygun olmamasından ötürü bahsi geçen sistemde entegre edilemeyen kayıtlarda bulunmasından bahisle Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılamamaktadır. İlgili adreslerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılması gerekliliği kapsamında, entegre edilemeyen kayıtlar Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe haiz olarak MAKS Veri Modeline uygun hale getirilmiş dolayısıyla adres bileşen değişikliği hasıl olmuştur.

Bu bağlamda ESTİM Toptancılar Sitesi adres bileşenleri; Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Belediyemiz Kent Bilgi Sisteminde güncellenerek ilgili adres değişikliklerine ilişkin eski ve yeni adres bileşen tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup ayrıca güncelleme yapılan bahse konu adres bileşen bilgisi; https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu linki üzerinden kullanıcılara açık olarak yayınlanmaktadır.

Dosyalar

  • Sosyal Medyada Paylaş