7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlar ve Matrah Artırımı Ödemeleri Hakkında Hatırlatmalar.


ÖNEMLİ  HATIRLATMA

 7440 SAYILI KANUN  KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLAR VE MATRAH ARTIRIMI ÖDEMELERİ

  • Peşin ödeme ve ilk iki taksit ödemelerinin son günü 31 Temmuz 2023
  • Peşin ödemeler veya ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde ihlal sayılacak, yapılandırmalar ve matrah artırımları iptal olacaktır.
  • İzleyen taksitler aylık dönemler halinde ödenecektir.
  • İlk iki taksitin süresinde ödenmesi şartıyla bir hesap döneminde en fazla üç taksit ihlal hakkı bulunmaktadır.


7440 SAYILI KANUN  BA/BS FORMU BİLDİRİMLERİ

İşletmede Mevcut Olduğu Halde  Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar;

  • Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar  (7440 sayılı kanun madde 6/1)”,
  • “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde  İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar

  • 7440 sayılı kanun madde 6/2 kapsamında yapılan düzeltmelerde 4,400 TL üzeri elektronik belge olarak (e-arşiv fatura) düzenlendiğinden Bs formuna yazılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Sosyal Medyada Paylaş