7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7420 sayılı kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

7420 Sayılı kanun ile yapılan başlıca değişiklikler;

*Meskenlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde teşvik sınırı 50 kw’a çıkarıldı

*Çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük 51 TL tutarı aşmayan ödemeler istisnası kapsamına alındı

*Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alındı

*Bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasının süresi, 31.12.2027 tarihine kadar uzatıldı

*Sermaye azaltımında vergileme kurumlar vergisi kanun da yeni bir madde olarak düzenlendi

*Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı

*Turizm payı alınan mükellefler ile bu mükelleflerden alınan pay oranları yeniden düzenlendi

*İşverenler tarafından çalışanlara 1.000 Türk lirasına kadar yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri ödemesi gelir vergisinden istisna edilmekte, bu ödeme prime esas kazanca dahil edilmeyecek

*Küçük alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını “değersiz alacak” kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkânı getirildi

*COVİD-19 yasakları kapsamında kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçildi

İlgili kanunu görüntülemek; için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm

  • Sosyal Medyada Paylaş