7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve KDV Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


KANUN İLE GETİRİLEN BAZI ÖNEMLİ DÜZENLEMELER:

1-            Serbest Meslek Mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi bulunmaksızın, faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden, bir veya birden fazla sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten hekimlerin (diş hekimleri dâhil) gelirlerinin serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi ve 4/1-b BAĞ-KUR kapsamında kabul edilmesi sağlanmıştır. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

2-            Daha önceki kanunlar ile Sosyal Ağ Sağlayıcılarından bildirim yükümlülüğüne uymayanlara reklam alma yasağı getirilmişti. Bu kanun ile haklarında reklam yasağı uygulananlara verilen reklam giderlerinin kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaması düzenlenmiştir.

3-            Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmış, Üst sınırı 3 yıl olan ceza 5 yıla, 5 yıl olan 8 yıla çıkarılmıştır. 359. maddede sayılan suçlar bakımından pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi ve belli şartların varlığı halinde cezalarda indirim yapılması sağlanmıştır.

4-            Bankalar, Finansal Kiralama ve Faktöring şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı % 25’e çıkartılmıştır.

5-            KDV istisnası kapsamında, yabancılara teslim edilen gayrimenkullerin üç yıl içinde elden çıkartılması halinde, zamanında tahsil edilmeyen KDV faizi ile birlikte satıcıdan tahsil edilecektir.

6-            İmalat Sanayi ile Turizme Yönelik YATIRIM TEŞVİK BELGESİ sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiştir.

7-            Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine KDV’den istisna edilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220415-1.htm

                                                                               ESKİŞEHİR SMMM ODASI YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                Başkan Yardımcısı Ersin KARAKOÇ

  • Sosyal Medyada Paylaş