7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

7256 sayılı kanun ile vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması konulu TÜRMOB e-eğitim seminerini görüntülemek için tıklayınız.

7256 sayılı kanun kapsamında dikkat edilecek hususlar ve istihdam teşvikleri konulu İstanbul SMMM odası eğitim seminerini görüntülemek için tıklayınız.

31318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) görüntülemek için tıklayınız. 

7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İlave İstihdam Prim Desteğinin Usul ve Esasları Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-210) görüntülemek için tıklayınız.

31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) görüntülemek için tıklayınız

7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul Ve Esasları Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2020-209) görüntülemek için tıklayınız.

31317 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

31307 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı kanunu görüntülemek için tıklayınız

7256 sayılı Kanuna göre SGK Alacakların Yapılandırılmasına ait detayları içeren 17 Kasım 2020 tarih ve 2020/45 sayılı SGK Genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

SGK’ya olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberini görüntülemek için tıklayınız

7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yapılan Yeni Düzenlemeler Hakkındaki TÜRMOB mevzuat sirkülerini (2020/205) görüntülemek için tıklayınız.

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin TÜRMOB mevzuat sirkülerini (2020-206) görüntülemek için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş