526 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği


09 Şubat 2021 Tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan VUK.526 sayılı Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

1-) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 01.07.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2-) 5-30 Bin tutarlı e-arşiv faturalar Özel Entegretörler aracılığı ile düzenlenebilecektir.

3-) Sektör ayrımı yapılmaksızın 25 Milyon Cirosu olan firmalara, takip eden yılın yedinci ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

4-) Şuan isteğe bağlı olarak kullanılacak e-adisyon uygulaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

5-) E-imza üreten firmalara Mali Mühür’de üretme konusunda yetki verilmiştir.

6-) Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, KEP ile e-Belge iptal işlemlerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinden bildirim zorunluluğu getirilmektedir.

09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan  VUK.525 sayılı Tebliğ ile; 2020 yılına ait Yabancı paraların, VUK’nu göre yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

  • Sosyal Medyada Paylaş