5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı Girişinde Kullanıcı Kodu ve Şifre Kullanımı Hakkında GİB Duyurusu


5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALIGİRİŞİNDE KULLANICI KODU VE ŞİFRE KULLANIMI HAKKINDA

DUYURU

02/03/2021

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  ile  e-Arşiv  Fatura  uygulamasına  dahil  olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı  bölümlerinde  belirtilen  istisnai  durumlar  haricinde,  “e-Arşiv  Fatura”  olarak Başkanlıkça  sunulan 5.000  TL  ve 30.000TL  e-Arşiv  Fatura  Portalinden  düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamdaki mükelleflerimiz,5.000  TL  ve 30.000TL  e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi  dairesi  kullanıcı  kodu  ve  şifresi  ile giriş  yaparak, e-Arşiv  Faturalarını düzenleyebilmektedirler.

Gelişen  bilgi  teknolojileri  ile  birlikte  Başkanlığımızca  sunulan elektronik   hizmetlerde kullanılan interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifreleri Başkanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları gereği belli periyodlarda şifre yenileme işlemine tabi tutulmaktadır.5.000 TL ve 30.000TL e-Arşiv Fatura Portaline interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifre ile girişte “Doğrulama Hatası” alan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ivd.gib.gov.tr adresinden giriş  yapıp “e-Devlet  ile  Kayıt  Ol”  alanında  yer  alan  bilgileri doldurarak yeni kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

Duyurulur.

  • Sosyal Medyada Paylaş