2024 Yılında Vergi Kanunlarında Değişen Tutar ve Hadler


“Anonim ve Limited Şirketler İçin Belirlenen Asgari Sermaye Tutarlarının Uygulanmasına İlişkin Bakanlık Genelgesi” 02.01.2024/1 sayılı

“2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları” 02.01.2024/2 sayılı

“4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Çalışanlara Sağlanan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Uzaktan Çalışma Süreleri Uzatıldı” 02.01.2024/3 sayılı

“İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı” 02.01.2024/4 sayılı

“Sigaralar İçin Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlendi” 02.01.2024/5 sayılı

“İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 30 Nisan 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı” 02.01.2023/6 sayılı

“2024 Yılı Damga Vergisi Tutarları” 02.01.2024/7 sayılı

“2024 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri” 02.01.2024/8 sayılı

“2024 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması” 02.01.2024/9 sayılı

“SMMM’lik ve YMM’lik Kanunu Disiplin Yönetmeliği Değişiklikleri” 02.01.2024/10 sayılı

“2024 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler” 02.01.2024/11 sayılı

“Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırıldı” 02.01.2024/12 sayılı

“Şans Oyunları Vergi Oranları İndirildi” 02.01.2024/13 sayılı

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer alan Maktu Tutarlar 2024 Yılı İçin Artırıldı 02.01.2024/14 sayılı

“Özel Sirküler: 2024 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri” 02.01.2024/15 sayılı

“Harçlar Kanunu’nda Yer alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi 02.01.2023/16 sayılı

“2024 Yılı Harç Tutarları” 02.01.2024/17 sayılı

“2024 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi 02.01.2024/18 sayılı

“2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları” 02.01.2024/19 sayılı

“2024 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi” 02.01.2024/20 sayılı

Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazların Özel Tüketim Vergisi 02.01.2024/21 sayılı

“2024 Yılında Engellilerin ÖTV Ödenmeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi 02.01.2024/22 sayılı

2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları 02.01.2024/23 sayılı

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul ve Esasları Belirlendi 02.01.2024/24 sayılı

“Vergi Usul Kanunu’nda Yer alan Maktu Tutar ve Hadler 2024 Yılı İçin Artırıldı” 02.01.2024/25 sayılı

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 1 Temmuz 2024’e Kadar YN ÖKC’ler ile Değiştirilmesi Zorunluluğu 02.01.2024/26 sayılı  mevzuat sirkülerinin linki aşağıda yer almaktadır.

2024/1-26 Sayılı Sirküleri okumak için tıklayınız...>>>

  • Sosyal Medyada Paylaş