2024 Yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Yıllık %48 Olarak Belirlendi


Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde; 

    Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı,1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yıllık yüzde 48 ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310.00 Türk lirası olarak ilan edilmiştir

2024/28 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/GwP150QnmTU

  • Sosyal Medyada Paylaş