2024 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı


2023 yılı aktif toplamı 133,187,700 TL veya net satışlar toplamı 295,970,000 TL’yi aşan mükelleflerin 2024 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir

2024/36 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/MTsQ50Qs22p

  • Sosyal Medyada Paylaş