2023 Yılında Sigortalı Başına 400 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir


12/01/2023tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 4 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile;

1)2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500TLve Linyit ve Taş kömürü çıkarılan işyerleri için 667 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının;günlük 13,33TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023 yılı Ocak ila Haziran ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2)İlgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini(1000,8TL)geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

3)Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir

2023/30 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3IJnMNU

  • Sosyal Medyada Paylaş