2023 Yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %11,75 Olarak Belirlendi


Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde;

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı,1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yıllık yüzde 11,75 ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 800,00 Türk lirası olarak ilan edilmiştir.

2023/22 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3WImPtk  • Sosyal Medyada Paylaş