2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı


2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400 TL’dir. 

Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (440 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. 

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt faturayerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmakistenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir.

2023/38 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri…👉 https://bit.ly/3H9wTFc

  • Sosyal Medyada Paylaş