2022-3 Dönem SMMM Sınav Duyurusu


5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre,hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

2022/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Kasım 2022

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 1-30 Eylül 2022

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 3-25 Ekim 2022

SMMM Sınavına ilişkin duyuruya aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz


  • Sosyal Medyada Paylaş