2019/Ocak KDV Beyannamesinde Yapılacak Olan Değişiklik Hk.


Gelir İdaresi Başkanlığı WEB sitesinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

   “1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan"102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır.  Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerimizin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.”

Açıklamadan da anlaşılacağı gibi cari dönem İndirilecek KDV ayrıştırması yapılacaktır.Muhasebe programı yazılıma yapan firmaların yukarıdaki açıklamalar göre programlarını uygun hale getirmeleri gerektiği belirtilmiş olup, bdp programından verilecek beyannamelerde de yeni açılacak kodlara göre indirilecek KDV vergileri 3 ayrı satırda beyan edilecektir.

108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV,

109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV,

110 - İthalde Ödenen KDV

Kaynak: https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html  • Sosyal Medyada Paylaş