2024 Yılı Fatura Düzenleme Tutarı Sınırı


2024 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 6.900 TL’dir. Bedeli 6.900 TL’den az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Fatura vermeyen ve almayanlara 3.400 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (680 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. 

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 6.900 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir.

2024/37 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri https://ow.ly/YuqC50Qs6Wn

  • Sosyal Medyada Paylaş