2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi


ÖZET: 2024 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi. 

2023 yılında arsa ve arazi vergi değerleri, 2021 yılında ilgili Komisyonlar tarafından yapılan değerleme sonucu belirlenen Asgari Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Fiyatları ile 2022 yılında bu tutarlara ilgili mevzuata göre uygulanan yeniden değerleme artış oranı uygulanarak hesaplanan tutarlara göre belirlenmişti. 

Emlak vergisi mükellefiyeti 2023 yılından devam edenlerin vergi matrahları, 2024 yılı için ayrıca bir düzenleme yapılmadığı takdirde 2023 yılı yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttırılarak hesaplanacaktır.

2023 yılı içerisinde yeni bina bildirimi verenler ise 2024 yılı vergi matrahlarının hesabında arsa payına ilave olarak ilan edilen bubina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini dikkate alacaklardır. 2023 yılında yeni gayrimenkul maliki olanların vergi mükellefiyeti 2024 yılında başlamaktadır.

2023/134 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri … https://ow.ly/yLBI50PGNcs

  • Sosyal Medyada Paylaş