VUK 493 Nolu Tebliğ


Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi ile ilgili tebliği görüntülemek için tıklayınız.

Bağlantılı Diğer Duyurular

  • Sosyal Medyada Paylaş