VUK 483 Nolu Tebliğ


30 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 483 nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

Tebliğ ile ilgili TÜRMOB  Mevzuat Sirkülerini (122-1)  görüntülemek için tıklayınız.

ÖZET : Tebliğde, kullanma zorunluluğu getirilen yeni nesil ödeme kaydedicicihazlarla ilgili olarak;

- Organize perakende sektöründe kullanılmakta olan eski nesilÖdeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ların mali hafızaları doluncaya kadarkullanılması için gerekli şartlar,

- ÖKC mali bilgilerini e-Arşiv uygulaması yoluyla elektronik ortamdaGİB’e bildirme usulü ve gereken şartlar,

- TSM Merkezlerinin çalışma usul ve esasları,

- ÖKC’lerden ÖKC fişi dışında kalan diğer belgelerin de düzenlenebilme imkanına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil makbuzu,serbest meslek makbuzu belgeleri, bu belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri ihtiva etmesi, düzenlenen belgelerin bir örneklerinin ÖKC’nin ilgili elektronik hafıza birimlerinde belge türleri itibariyle ayrımı yapılabilecek şekilde muhafaza edilmesi ve ÖKC mali raporlarında bu belgelere ilişkin mali bilgilerin de ayrıca gösterilmesi şartıyla, 1/7/2018 tarihinden itibaren bilgisayar bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’ler ve YN ÖKC’lerden de düzenlenebilecektir.

Bağlantılı Diğer Duyurular

  • Sosyal Medyada Paylaş