Ücret Bordrolarında 2017 Eylül-Aralık Ayları Asgari Ücretlerdeki Azalma Hakkındaki Açıklamalarımız


Asgari ücretlilerin maaşlarında yapılan vergi kesintisi ; Eylül ayından itibaren, Gelir vergisi tarifesindeki % 20’lik gelir vergisi dilimine girmesi nedeniyle asgari ücretlilerin maaşlarından 30,00- TL daha fazla vergi kesintisi yapılmasına ve net asgari ücretin 1.404,06.-TL’den 1.374,06.-TL’ye düşmesine neden olacaktır.

Benzer durum geçen yılda yaşanmış ve Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici bir madde ile net ücretteki azalma Asgari Geçim İndiriminin artırılması yoluyla giderilmişti.

Ancak Eylül maaşlarının ödendiği bu günlerde azalışın telafisi ilgili bir yasal düzenlemenin henüz yapılmamış olması ve meclise sunulan torba kanun taslağının incelenmesi sonucunda, Eylül ayına ait bordrolarda asgari ücretlinin maaşı 30,00.-TL düşük olacaktır. Ekim ayından sonra vergi kesintileri daha da artacağından maaşlarda azalma daha fazla olacaktır.

Meclise sunulan torba kanun ile Gelir Vergisi Kanuna Geçici bir madde eklenmesi yoluyla yıl sonuna kadar asgari ücretteki gelir vergisi diliminin artışı nedeniyle azalan asgari ücret tutarlarının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarının artırılması yoluyla telafi edilmesi planlanmaktadır.

Fakat taslak madde incelendiğinde, Eylül Ayına ait net ücretler zorunlu olarak asgari ücret tutarı olan 1.404,06.-TL’nin altında kalacaktır. İşverenler ise fazla ödenen vergileri maddenin yasalaşmasından sonra verecekleri Muhtasar Beyannamelerinde ödenecek vergilerden mahsup etmek ve mahsup yoluyla telafi edilen bu fark tutarlarının AGİ olarak işçinin ücret bordrosuna yansıtılarak ödeneceği  anlaşılmaktadır.

Bu düzenlemede dikkat edilmesi gereken bir hususta, telafi edilen tutar sadece Bekar - Asgari ücretlilerin maaşı olan 1,404,06.-TL’nin altında kalan tutarlar içindir. Dolayısı evli olup eşi çalışmayanlar ve çocuğu olan asgari ücretlinin maaşlarında azalmalar olacaktır.

Neşet ERTOY

Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirler Odası Başkanı


TBMM’NE SUNULAN BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİ YAPAN KANUN 

MADDE -18

193 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 87- 2017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu kanun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32’nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. Bu kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz. Bu maddenin yayımlandığı tarih itibari ile birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilavesi asgari geçim indirimi UYGULANAMAMASI nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  • Sosyal Medyada Paylaş